PİLOTLAR DERNEĞİ
Bestekar Sk. No:49/21  06680 Kavaklıdere/ANKARA
Tel: 90-312-467 83 63    Fax: 90-312-467 83 63
www.pilotder.org.tr
ÜYE KAYIT FORMU
ÜYE NO     FOTOĞRAF(En son çekilen)
ADI VE SOYADI    
T.C.KİMLİK NO (Vatandaşlık)    
BABA ADI    
ANNE ADI    
DOĞUM YERİ VE TARİHİ    
NÜFUSA KAYITLI OLD.YER    
KAN GRUBU    
                   
MEZUN OLDUĞU OKUL  
MESLEĞİ  
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER  
ÜYE OLDUĞU DERNEKLER  
                   
LİSANS DURUMU CİNSİ PPL CPL CPL (H) IR ME ATPL FI
NO:              
İŞ ADRESİ: Posta Kodu  
Telefon No:  
Fax No  
EV ADRESİ: Posta Kodu  
Telefon No:  
Fax No  
E-mail Adresi   GSM  
                   
Pilotlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına
                     
              Dernek Tüzüğünü okudum. Tüzük şartlarına aynen uymayı taahhüt ediyorum. Yukarıda verdiğim
bilgiler doğrudur. Nüfus cüzdanımın fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafım Ek'tedir. Üyeliğe kabulüm
için gereğini rica ederim.                       ......./...../...........
 
                                                                                                                                         İMZA
                   
ÖNEREN  DERNEK ÜYELERİ
ADI VE SOYADI    
DERNEKTEKİ GÖREVİ    
İMZASI    
 
              Yukarıda açık kimliği yazılı Sayın, .........................................................................................
Pilotlar Derneği Yönetim Kurulunun .....….................. tarih ve .…….........…karar sayılı toplantısında
dernek üyeliğine kabul edilmiştir.
 

GÖREVİ BAŞKAN GENEL SEKRETER ÜYE
İSİM      
İMZA      
                   
Banka hesap No : 304 400 3557 3458 5001 T.C. Ziraat bankası Emek/ANKARA Şb.
Ekler : a) 1 Adet Banka dekontu  b) 1 Adet nüfus cüzdan fotokopisi  c)2 adet vesikalık fotoğraf
                     
MEKTUPLA ÜYELİK İŞLEMLERİ
1.WEB sitemizdeki "ÜYE KAYIT FORMU" nu kağıda aktararak doldurunuz ve imzalayınız,
2.Doldurduğunuz bu formu:
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • İki adet vesikalık fotoğrafınız (Üye Kayıt Formu'na fotoğraf yapıştırmayınız)
    ile birlikte bir zarfa koyarak Dernek adresimize (posta ile veya elden) ulaştırınız.
3. Üyeliğe kabul edildiğiniz size bildirildikten sonra, Üyelik Ödentinizi Form'da belirtilen banka hesabına ad / soyad yazıp yatırarak alacağınız dekontu posta ile (veya elden) Dernek adresimize ulaştırınız.
 
ONLINE ÜYELİK İŞLEMLERİ
    Bu yöntem, işlemleri hızlandırmak ve ön bilgi vermek için kullanılır. Resmi başvurunuz için MEKTUPLA ÜYELİK İŞLEMLERİ kısmındaki yöntemi uygulayınız.